ผลหวยลาวปากเซ


ประจำงวดที่ 15 มกราคม 2021

ผลหวยลาวปากเซ พิเศษ

รางวัลเลข 5 ตัว

89614

รางวัลเลข 4 ตัว

9614

รางวัล 2 ตัวบน

14

รางวัลเลข 3 ตัว

614

รางวัล 2 ตัวล่าง

96


ผลหวยลาวปากเซ VIP

รางวัล 5 ตัว

68745

รางวัลเลข 4 ตัว8745
รางวัลเลข 3 ตัว745
รางวัล 2 ตัวบน45
รางวัล 2 ตัวล่าง87

ผลหวยลาวปากเซ 5D

รางวัล 5 ตัว

รอผล

รางวัลเลข 4 ตัวรอผล
รางวัลเลข 3 ตัวรอผล
รางวัล 2 ตัวบนรอผล
รางวัล 2 ตัวล่างรอผล